Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT 2020

- Soma Ryttersportsklubb

Familiemedlem 900,-

Senior 650,-

Junior 450,-

Det sendes ikke ut faktura på kontingent, alle er selv ansvarlig for innbetaling.

Frist for fornying av medlemskap er 15. januar hvert år.

Medlemskontingenten betales til konto: 3260 06 33499 

Merk innbetalingen med navn på medlem, ved familiemedlemskap oppgis navn på familiemedlemmene medlemskapet skal gjelde.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap, ta kontakt på mail: [email protected]